100. DAN ŠKOLE I VALENTINOVO U PŠ MEĐURIĆ


        Učenici PŠ Međurić  su 14. veljače obilježili  100. dan škole i Valentinovo. Nastava je bila vrlo raznovrsna i zanimljiva. Rad je bio organiziran kroz osam aktivnosti. Prva je bila izrada krune ili naočala u obliku brojke 100. Zatim su tražili riječi koje u sebi sadrže riječ STO. Nakon toga su od tijela slagali brojku 100. Učenici su uživali crtajući sebe sa 100 godina i opisujući se u sto riječi. Šesta aktivnost je bila –što mogu u sto sekundi. U sedmoj su aktivnosti povezali i Valentinovo pa su izradili ogrlicu od sto srca. Najzahtjevnija je bila posljednja aktivnost gdje smo od sto tetrapaka od mlijeka i soka napravili šumu.

        Učenici su bili jako aktivni i uspješno su realizirali svaku aktivnost.

        Učiteljice Klaudia i Snježana


This site was built using