Svjetski dan knjige (23. travnja 2018.)Učenici su 6. razreda 23. travnja obilježili Svjetski dan knjige. Učiteljica Hrvatskoga jezika (Ivona Šiprak) za njih je pripremila radionicu „Kako nastaje knjiga“. Prikazana im je prezentacija o koracima nastanka knjige te produciran video zapis koji prikazuje sam proces tiskanja. Upoznali su se s pojmovima pisac, nakladnik ili izdavač, lektor i korektor, tisak, ilustrator, arak... Upućeni su u razvoj tiskarstva od Gutenbergovog tiskarskog stroja do današnjeg mehaniziranog tiskanja. Nakon toga, zajedničkim snagama objedinili su sve spomenuto. Nadopunjavali su sažetak ključnim riječima i lijepili fotografije koje su izvukli na odgovarajuće mjesto te na taj način dobili razvojni put knjige od pisca i njegove ideje, preko priče do smještanja knjige na police knjižnice.  

Na satu nam se pridružila i knjižničarka (Jelena Čavlina) koja je nastojala pobuditi ljubav prema čitanju te izradila plakat na kojemu je zamolila učenike da napišu zašto vole knjige i čitanje te da navedu svoje preporuke za čitanje ostalim učenicima ove škole. Nastavnica Sanja Feltrin učinila je isto s učenicima ostalih razreda. Ovaj je plakat izvješen u školskome holu kako bi mu svi učenici mogli pristupiti.


This site was built using